RZEKI

Słupia

Słupia – rzeka na Pomorzu Środkowym, długość 138,6 km, powierzchnia zlewni 1623 km2. Rzeka wypływa z torfowisk położonych na wysokości około 200 m n.p.m. koło Sierakowskiej Huty, na Pojezierzu Kaszubskim, w górnym biegu przepływa przez teren moreny czołowej dochodzącej do 200 m n.p.m. (jeziora Tuchlińskie, Trzebocińskie, Gowidlińskie i Węgorzyno), w środkowym piaszczysto-gliniaste utwory moreny dennej i gliny zwałowe w kompleksie dużych lasów i w dolnym, od Słupska w dolinach wysłanych gliną zwałową i torfami, przed ujściem do morza występują typowe piaski wydmowe. Uchodzi do Bałtyku w Ustce. 

Słupia przepływa przez kilka jezior. Szerokość koryta: od 7 m w górnej części rzeki do 40 przy ujściu, średni przepływ przy ujściu 15,5 m3/s, średni spadek około 1,3 promila.

Od północy zlewnia Słupi graniczy ze zlewnią Bałtyku, od zachodu ze zlewnią rzeki Wieprzy, od południa ze zlewnią Brdy, od wschodu ze zlewniami rzek Łeba i Łupawa.

Na rzece zbudowano na początku XX wieku 4 elektrownie wodne: Gałąźnia Mała, „Strzegomino” w Konradowie, Krzynia, Struga. Zabudowa hydrotechniczna, (przede wszystkim budowa elektrowni Gałąźnia Mała) spowodowała skrócenie biegu rzeki. Powstały również dwa sztuczne zbiorniki Konradowo i Krzynia.

Od Jeziora Gowidlińskiego do ujścia prowadzi 125 km turystyczny szlak kajakowy, 62-kilometrowy odcinek od Sulęczyna do Gałąźni Małej widnieje w wykazie górskich szlaków kajakowych z najsłynniejszym na Pomorzu odcinkiem Rynną Sulęczyńską . Do uprawiania turystyki kajakowej poza głównym szlakiem , można jeszcze spłynąć Bytową, Kamienicą oraz Skotawą. W 2006 roku na całym szlaku zostały postawione pamiątkowe kamienie pamięci Papieża Jana Pawła II, który kiedyś odbył spływ Słupią.*

Czas spływu od Gowidlina do Ustki – 7-10 dni.

Transport-

Odległość od naszej bazy w Przechlewie

Gowidlino 90 km
Sulęczyno 80 km
Soszyca 69 km
Gostkowo – Unichowo 68 km
Gałąźnia Mł. i Wlk. 80 km
Krzynia 90 km
Żelkówko – Lubań 95 km
Słupsk 100 km
Bydlino 120 km
Ustka 115 km