RZEKI

Gwda

Gwda – rzeka na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego. Jest to prawy dopływ rzeki Noteć. Źródło Gwdy, znajduje się w okolicach wsi Porost (przy drodze krajowej nr 25, fragment z Bobolic do Białego Boru). Przepływa przez Jezioro Przybyszewko, niedaleko wsi Grąbczyn wpada do Jeziora Wierzchowo, płynie wzdłuż drogi krajowej nr 11 w kierunku Szczecinka, ok. 5 km na południe wpada do Jeziora Wielimie. W pobliżu wsi Gwda Mała wpada do rzeki jej odnoga, Dołga (przepływająca m.in. przez Jezioro Dołgie). Następnie Gwda krzyżuje się z drogą krajową nr 20 oraz torami linii kolejowej Szczecinek-Miastko-Słupsk, a ok. 2,5 km na południe z linią kolejową Szczecinek-Czarne-Chojnice. W okolicach wsi Lubnica wpada do niej największy jej dopływ, Czernica i aż do wsi Lędyczek wyznacza granicę pomiędzy województwami: wielkopolskim i pomorskim. Następnie płynie wzdłuż dróg krajowych nr 22 i nr 11, omijając miasto Jastrowie, oraz wieś Tarnówkę. Kolejno przepływa przez wieś Płytnicę, a ok. 9 km na południe przez Piłę. W miejscowości Ujście wpada do Noteci. *

Szlak kajakowy prowadzi od Jeziora Wierzchowo do Ujścia. Czas potrzebny na pokonanie całego szlaku 7-9 dni.

Transport-

Odległość od naszej bazy w Przechlewie

Drężno 50 km
Stare Wierzchowo 53 km
Spore 67 km
Szczecinek 45 km
Gwda Wielka 39 km
Gwda Mała 37 km
Drawień 35 km
Lubnica 45 km
Węgorzewo Szczecineckie 50 km
Lędyczek 53 km
Podgaje – Elektrownia 65 km
Jastrowie 67 km
Ptusza 74 km
Tarnówka 79 km
Płytnica 82 km
Krępsko 87 km
Dobrzyca 93 km
Piła – Pd 101 km
Leszków 108 km
Motylewo 110 km
Ujście 116 km